GY.I.K.

Navigációs menü

GY.I.K.

Utolsó frissítés: 2023 május 24.

Hogyan jelentkezhetek a Zöld Út nyelvvizsgára?

Jelentkezni a következő internetes címen lehet: https://mate.nyelvvizsgajelentkezes.hu a megadott jelentkezési határidőig.

Lekéstem a jelentkezési határidőt. Van lehetőségem pótjelentkezésre?

Igen, a jelentkezési határidőtől számított 4 napon belül van lehetőség pótjelentkezést benyújtani. Pótjelentkezés esetén a vizsgadíjon felül a pótdíjat is be kell fizetni.

Milyen típusú vizsgát tehetek?

Általános és szaknyelvi.

Milyen nyelvekből vizsgázhatok az általános nyelvvizsgán?

Angol és francia nyelv.

Milyen nyelvekből vizsgázhatok a szaknyelvi nyelvvizsgán?

Angol, német és francia nyelv.

Milyen szaknyelvekből lehet vizsgázni?

Gazdálkodási menedzsment, agrár- és környezettudományi és műszaki szaknyelv (francia nyelvből műszaki szaknyelv nincs).

Hány vizsgaidőszak van egy évben?

Három: minden évben az aktuális vizsgaidőszakok részletesen (nyelvekre, szintekre, szaknyelvekre lebontva) a Vizsgaidőszakok menüpont alatt tekinthetők meg.

Milyen bizonyítványt kapok?

A Zöld Út Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres írásbeli/szóbeli/komplex vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok két nyelven szerepelnek (magyar, angol).

A Zöld Út nyelvvizsga nemzetközileg elismert?

Olyan nem létezik, hogy "nemzetközileg elismert vizsga", ugyanis ahhoz kellene egy olyan szervezet, ami átvizsgálja, elemzi  és "elismeri" a nyelvvizsgákat, mint hazánkban az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH-NYAK). Ilyen szervezet nincs a nemzetközi porondon, még Európában sincs. A nemzetközi szakmai szervezetekben elismerik az OH-NYAK rigorózus munkáját, hogy a szigorú akkreditációs rendelkezéseivel garantálja az államilag elismert nyelvvizsgák színvonalát és szabályszerűségét. Olyan lehet, hogy nemzetközileg ismertebb egy-egy magyar nyelvvizsga, különösen ott, ahol külföldi partnerség vagy tulajdonviszony van. A harmadik nemzetközi aspektus, ami felmerülhet, hogy bizonyos célokra bizonyos angol vagy amerikai vizsgákat kérnek bizonyos országok (pl. betelepüléshez, munkavégzéshez, egyetemi tanulmányokhoz), de ezek Magyarországon nincsenek államilag akkreditálva, mert nem proficiency (készségszintmérő)  típusú vizsgák, hanem inkább a placement (szintfelmérő) test kategóriájába tartoznak, tehát egy skálán jelenik meg az összes szint illetve pontszám.

Jelentkezhetek külön a szóbelire és az írásbelire?

Igen.

Kaphatok-e bizonyítványt, ha csak az egyik rész sikerült?

Igen, ha komplex vizsgára jelentkezik, és csak az egyik fele sikerül, automatikusan kiállítjuk a bizonyítványt a sikeres részvizsgáról.

Egyesíthető-e a részvizsga bizonyítvány más, nem a Zöld Útnál szerzett sikeres részvizsgával?

Igen. Erről részletes leírást talál az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapján.

Honnan tudom meg a beosztást a szóbeli és az írásbeli vizsgára?

A LEO nyelvvizsga ügyviteli rendszerben lehet megtekinteni leghamarabb 2 héttel a vizsgaidőszak kezdete előtt, illetve e-mailben is elküldjük.

Használhatok-e szótárt az írásbeli vizsgán?

Igen, az írásbeli vizsgán egynyelvű, nyomtatott szótár használata engedélyezett.

Mit vigyek magammal az írásbeli vizsgára?

  • érvényes személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél
  • egynyelvű, nyomtatott szótár
  • jól fogó kék toll(ak)
  • óra az idő méréséhez (a telefont a vizsga elején a táskába kell kikapcsolva eltenni)
  • a minimálisan szükséges enni-, innivaló

Mit vigyek magammal a hallott szövegértéshez?

  • érvényes személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél
  • jól fogó kék toll(ak)

Mit vigyek magammal a szóbeli vizsgára?

Alap- és középfokú vizsgára:

  • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél

Felsőfokú vizsgára:

  • érvényes személyi igazolvány vagy új típusú vezetői engedély vagy útlevél
  • az előre elkészített 3 prezentáció anyaga pendrive-on

Mikor és hogyan kapom kézhez a bizonyítványt?

A bizonyítványok 60 nappal a vizsga után készülnek el, és a jelentkezéskor megadott vizsgahelyen vehetők át személyesen vagy meghatalmazással. A pontos átvételi időpontról honlapunkon az aktuális hírekben lehet tájékozódni.

Nem tudom személyesen átvenni a bizonyítványomat, mi a teendő?

Meghatalmazással a vizsgahelyen más is átveheti (ehhez formanyomtatvány a honlapról letölthető).

Megnézhetem-e a kijavított dolgozatomat?

A kijavított írásbeli dolgozatok és a szóbeli jegyzőkönyv másolatának megtekintésére, valamint a szóbeli vizsga meghallgatására kizárólag a Vizsgaközpontban, előzetes bejelentkezés alapján, meghatározott napon (napokon) van mód. Megtekintésre jelentkezni a LEO nyelvvizsga ügyviteli rendszerben lehet. Korábbi vizsgaidőszakok dolgozatainak megtekintésére nincs lehetőség.

Milyen esetben kérhetem a dolgozatom felülvizsgálatát?

A felülvizsgálat és az újraértékelés részletes szabályait a Vizsgaszabályzat 7.§ tartalmazza. Jogszabálysértésre, az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára, vagy az eredménnyel való egyet nem értésre hivatkozva kérhető.

60%-ot értem el, sikerült a vizsgám?

Igen, abban az esetben, ha minden készségnél elérte a 40%-ot.

Mi a szóbeli vizsga menete alap- és középfokon az általános nyelvvizsgán?

A személyi azonosítás után a vizsgázó szituációt és reáliát húz. Miután ezeket átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid bemutatkozás után társalgásra kerül sor. A második feladat szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, a harmadik feladatban a realia és a hozzá kapcsolódó téma önálló bemutatására kerül sor.

Mi a szóbeli vizsga menete felsőfokon az általános nyelvvizsgán?

A személyi azonosítás után a vizsgázó az előre elküldött prezentációs témáiból húz egyet. Miután ezt átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid bemutatkozás után társalgásra kerül sor. A második feladat a prezentáció önálló megtartása 7-8 percben. Ezután harmadik feladatként a prezentációhoz kapcsolódó kérdésekről beszélgetnek a vizsgáztatóval.
 

Mi a szóbeli vizsga menete alap- és középfokon a szaknyelvi nyelvvizsgán?

A személyi azonosítás után a vizsgázó szituációt és grafikont húz. Miután ezeket átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat szituációs szerepjáték a vizsgáztatóval, a harmadik feladatban a grafikon önálló bemutatására kerül sor.

Mi a szóbeli vizsga menete felsőfokon a szaknyelvi nyelvvizsgán?

A személyi azonosítás után a vizsgázó az előre elküldött prezentációs témáiból húz egyet. Miután ezt átadta a vizsgáztatóknak, az első feladatban rövid szakmai bemutatkozás után szakmai társalgásra kerül sor. A második feladat a prezentáció önálló megtartása 7-8 percben. Ezután harmadik feladatként a prezentációhoz kapcsolódó szakmai kérdésekről beszélgetnek a szakmai vizsgáztatóval.