Bizonyítvány átvétele

Navigációs menü

Bizonyítvány átvétel

Utolsó frissítés: 2023 január 11.

A bizonyítvány a vizsgaeseménytől számított 60 nap múlva vehető át a Vizsgaközpontban/Vizsgahelyeken. Az átvétel pontos időpontjáról az aktuális hírekben lehet tájékozódni, a vizsgaeredmény kihirdetése utáni hetekben.

A bizonyítványok személyesen vehetők át vizsgahelyeink ügyfélszolgálati irodáiban, vagy meghatalmazott személy veheti át. Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a Vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt megsemmisíti.

A Vizsgaközpont a vizsgázó kérésére térítésmentesen betétlapot állít ki a nyelvvizsga-bizonyítványhoz, amely tartalmazza a vizsgán mért készségekben elért eredményeket, aláírással és bélyegzővel ellátva. Az eredménylap a LEO nyelvvizsga ügyvitelit rendszerben is elérhető.

A bizonyítványok személyi adataiban szereplő hibák esetén a bizonyítvány újranyomtatása vagy ún. hatósági igazolás kérhető. Ennek feltételeit a Vizsgaszabályzat 9.§ tartalmazza.

Letölthető nyomtatvány:  meghatalmazás