Speciális kedvezmények

Navigációs menü

Speciális kedvezmények

Utolsó frissítés: 2022 február 18.


A fogyatékkal élő vizsgázóknak speciális kérésüket a jelentkezéskor, a jelentkezési lapon kell jelezniük és csatolni kell a megfelelő szakorvosi igazolást/szakvéleményt. A jelentkezési, ill. pótjelentkezési határidő után nem nyújtható be speciális kérelem.

Tartós fogyatékosság esetén az igazolás dátuma nem számít, átmeneti fogyatékosság esetén 1 évnél nem régebbi igazolás megküldése szükséges. A jelentkezéskor a jelentkezési lapon fel kell tüntetni az igénybe venni kívánt kedvezményeket. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN) nem fogyatékosság, ilyen jellegű problémákra kedvezmény nem igényelhető.

A beérkezett kérelmet a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, a döntésről legkésőbb a vizsgaidőszak első napja előtt 2 héttel írásban kap tájékoztatást a vizsgázó. Ezzel egyidőben a Vizsgaközpont az érintett vizsgahelyet is értesíti.
​​​​​​​

Igénybe vehető kedvezményeink

  • ​​​​​​​Mozgássérült vizsgázók részére beosztáskor az írásbeli vizsgához illetve a szóbeli vizsgához azt az előadót illetve vizsgatermet jelöljük ki, amely akadálymentesítve van, és a szaniter helyiség is megközelíthető.
  • Hallássérült vizsgázók részére vagy többszöri meghallgatást, vagy anyanyelvi beszélő/nyelvtanár által történő felolvasást biztosítunk külön teremben, a halláskárosodás fokától függően.
  • Gyengénlátó vizsgázók részére felnagyított feladatlapot biztosítunk, a látáskárosodás fokától függően, és amennyiben szükséges, speciális készülék használatát is engedélyezzük.
  • Vak vizsgázók részére lehetővé tesszük a saját, speciális laptop használatát.
  • Diszlexiás és/vagy diszgráfiás vizsgázók részére 20 perccel hosszabb vizsgaidőt biztosítunk az írásbeli vizsgán. Az írásbeli vizsga olvasott szöveg értési feladatánál, valamint a hallott szövegértés vizsga feladatainál a helyesírási hibákat a javítás során figyelmen kívül hagyjuk. Az írásbeli vizsga íráskészség részének javítása során pedig a helyesírási hibák enyhébben kerülnek értékelésre. Szóbeli vizsgán 5 perccel hosszabb vizsgaidőt biztosítunk a feladatok elolvasásához szükséges többletidőt figyelembe véve.

Egyéb esetekben egyéni elbírálás történik.