A Zöld Út általános nyelvvizsgáról

Navigációs menü

Általános nyelvvizsgáról

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 01.

A vizsga célja
A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni a mai, egyre nemzetköziesedő világban. A vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A kommunikatív kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg. 

A vizsga felépítése
A vizsga minden része általános nyelvi, amely két helyen (mind az olvasáskészség és mind a beszédértés két feladatból az egyikben) szorosabban meghatározva, környezeti és környezetvédelmi tematikájú feladatként jelenik meg. Ezt a környezetvédelem napjainkban kiemelkedő fontossága indokolja. A feladatokat és a témaköröket az ismertető szöveg alatti résznél letöltheti.

A vizsga sikeressége
A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség és beszédkészség) eléri minimum a 40%-ot. A vizsga félig sikeres, ha a vizsgázó csak az írásbeli vagy csak a szóbeli vizsgán éri el a 60%-ot, figyelembe véve itt is a 40%-os részkészségenkénti minimumot.

Bizonyítvány
A bizonyítvány két nyelven (magyar és angol) tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok).

A vizsga nyelvei

  • angol
  • francia 

Vizsgaszintek

  • alapfok (B1)
  • középfok (B2)
  • felsõfok (C1)

A Zöld Út vizsga nyelvhasználati szintjeinek leírása a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlása szerint

Alapfok (B1) önálló nyelvhasználó alsó sávja: Megérti a világos, standard szövegek főbb információit, amelyek ismert általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzőek. El tudja intézni a legtöbb, egyszerű, általános nyelvhasználatot igénylő feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szintre jellemző  szókincset elfogadhatóan használja. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismerős témában. Le tudja írni tanulmányait, munkakörét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerűbb eseményeket, okukkal együtt.

Középfok (B2) önálló nyelvhasználó felső sávja: Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét és fontosabb információit. Olyan szintű folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvű beszéd-partnere számára nem megterhelő. A szintre jellemző  szókincset megfelelően használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni gyakori műfajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét úgy, hogy ki tudja fejteni az előnyöket és hátrányokat.

Felsőfok (C1) mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja: Jól meg tud érteni különböző típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggően és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szintre jellemző  szókincset pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelő műfaj sajátosságait.

Letölthető dokumentumok: